Select Page

Fáilte romhat chuig An Nead, togra de chuid Gaeloideachas.

Is éard atá sa Nead ná bealach simplí agus cost-éifeachtach le cabhrú le naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta gur mian leo suíomh idirlín a fhorbairt.

I gcomhpháirt lenár bpáirtithe teicniúla, Future Site Platforms, cruthóidh Gaeloideachas suíomh idirlín uathúil do naíonra nó scoil. Bíonn na suíomhanna ar leagan amach caighdeánach, ar phraghas íseal agus bunaithe ar eolas a chuireann na naíonraí nó scoileanna féin ar fáil.

Tabhair cuairt ar na suíomhanna atá cruthaithe againn cheana, agus déan teagmháil linn sa chás go bhfuil suim agat suíomh a fhorbairt dod’ naíonra nó scoil féin.

Welcome to An Nead, a Gaeloideachas project.

An Nead is a simple and cost-effective way to help naíonraí and Irish-medium and Gaeltacht schools to develop their own websites.

Along with our technical partners, Future Site Platforms, Gaeloideachas will create a unique website for a naíonra or school. The sites have a standard layout, are provided at a low cost and are based on information provided by the naíonra or school.

Visit the sites we’ve helped to create, and if you’re interested in developing a site for your own naíonra or school, please get in touch.

Suíomhanna Nuafhoilsithe

Scoil Náisiúnta Aird Mhóir

Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

Scoil Éinne

An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Scoil Sailearna

Aille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

Scoil Éadan Fhionnfhraoich

Na Gleanntaí, Co Dhún na nGall

Scoil Speisialta Tigh Nan Dooley

An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

Gaelscoil Éanna

Bóthar Bhaile Átha Troim, An Uaimh, Co. na Mí

Scoil Mhuire Carna

Conamara, Co. na Gaillimhe